Experience visual

Hasper en van der Torn - partners in samenwerken

In deze tijd van tranformatie wordt het meer dan duidelijk: oude structuren lijken vastgelopen, grootheden als ecologie, politiek en economie wankelen.

De herijking van thema's als duurzaamheid, integriteit en macht is gaande, oude concepten worden verlaten, nieuwe paradigma's worden ontdekt.

Dat vraagt om herbezinning. Dat vraagt tijd en aandacht. En roept vragen op. Wij kunnen daarin iets voor u betekenen. Met u ontrafelen we de vraag achter uw vraag en zetten, waar nodig, onze kennis en kunde in om u verder te helpen.

 Waarom met ons in zee gaan? 

Organiseren begint met opnieuw nadenken over organisatieontwikkeling. Organisaties zien wij als een samenwerkingsverband van mensen en mensen zien we altijd in hun context. Het belang van relationeel werken is daarom een van de essenties van ons werk. 

Wij zien dat mensen wel willen veranderen, maar dat ze niet veranderd willen worden. Mensen willen veranderen, wanneer ze nut en noodzaak ervaren. En ze willen veranderen, omdat ze zich willen inzetten voor hun vak, gewoon omdat werk bijdraagt aan hun kwaliteit van leven, waarin ze van betekenis kunnen zijn.
Wij kijken naar het totaal; wij werken vanuit de samenhang tussen betekenisgeving, samenwerking en uitvoering. Wij brengen verbinding in de ontwikkeling van mensen en de ontwikkeling van de organisatie.

Spreekt dit aan? Laat het ons weten en we maken een afspraak om verder te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Visie is geen eenzijdig bedachte tekst maar een proces van gedeelde ambities